พิมพ์สัมผัส, สอนพิมพ์สัมผัส, คีย์บอร์ดประยุกต์, ด.ญ.พีรดา สอนพิมพ์สัมผัส, น้องกูเกิ้ล
 
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
พิมพ์สัมผัส, สอนพิมพ์สัมผัส, คีย์บอร์ดประยุกต์, ด.ญ.พีรดา สอนพิมพ์สัมผัส, น้องกูเกิ้ล